Все зі світу
моди
» » Технологія виховання - це Поняття, особливості, нові методики, мети і завдання

Технологія виховання - це Поняття, особливості, нові методики, мети і завдання

19-12-2018, 14:51
354
0
Технологія виховання — це спеціальна система методів, процедур і прийомів виховної діяльності, де педагоги відточують свою майстерність. Таким чином, відображається рівень підготовки вчителя і вихователя. Якщо його методики працюють на практиці, то значить, він досягнув певного рівня майстерності.

Особливості технологій виховання

Технологія виховання - це Поняття, особливості, нові методики, мети і завдання
Виховання пов'язане з особистісним і індивідуальним взаємодією. Процес такої взаємодії дуже складно піддається опису за алгоритмами. Бувають такі ситуації, коли педагог віддає всього себе вихованню, а потім про нього складають легенди. Такими особами були Макаренка та Сухомлинський. Бо хоч технологія і важливий аспект виховання, але вона не завжди дає той результат, який можна отримати за допомогою таланту, завзятості і відпрацьованого майстерності.


В сучасній психології існує більше 70 технологій і концепцій виховання, які відкривають структуру особистості. Ці технології включають в себе важливі пункти:
 • визначення чіткої конкретної цілі;
 • розробка теоретичного матеріалу;
 • структура діяльності за етапами;
 • аналіз результатів і моніторинг.
 • Технології навчання і виховання

  Технологія виховання - це Поняття, особливості, нові методики, мети і завдання
  Близько ста років тому вперше з'явилося таке поняття, як педагогічна технологія, або технологія виховання. Головна ідея — це повне управління навчально-виховним процесом. Саму технологію педагоги повинні постійно проектувати і регулярно відтворювати на уроках, тим самим перевіряючи ефективність своєї роботи. Завдяки цим концепціям педагогічний процес повинен гарантувати здійснення поставлених завдань.


  На думку вчених, продуктивні педагогічні ідеї кожного вчителя повинні обговорюватися на педагогічних радах, де будуть розробляти проекти по їх впровадженню в школах. Таким чином, всі учасники навчально-виховного процесу зможуть отримати нові знання, які знадобляться в майбутній роботі.

  Опис навчально-виховних технологій

  Педагогічні технології виховання - це складні системи прийомів і методик, які спрямовані на те, щоб не тільки виховувати учнів, але і щоб на них накладався такий відбиток у цьому процесі, який буде сприяти загальному розвитку дітей. Всі ці та інші технології спрямовані на організацію навчальної і виховної роботи. Саме виховні технології відіграють важливу роль. Технології виховання — це засоби впливу, які сприяють залученню учнів до культурних та національних цінностей. Вони включають кілька найважливіших компонентів:
 • контроль;
 • управління;
 • конструювання;
 • проектування;
 • цілепокладання;
 • діагностування.
 • Успішність і характер технології визначає змістовний компонент. Від нього залежить, який тип буде виховної технології. Переважно успішність технології залежить від того, наскільки ефективно зіставлені цілі і їх зміст. Зміст виховних цілей виглядає наступним чином:
 • створюється ситуація успіху;
 • організовується творча робота;
 • проводиться соціалізована оцінка школяра;
 • аналізується ситуація, яка склалася, і визначається мета;
 • передається педагогічний досвід;
 • робляться висновки про виконану роботу.
 • Класифікація виховних технологій

  Існує 3 основних класифікації:
 • Філософська основа.
 • Наукові концепції.
 • По категорії об'єкта.
 • Виховні технології хороші тим, що тут можливо відтворити виховну ланцюжок, де потім можна буде проаналізувати отримані результати. Ланцюжок будь-якого виховного процесу виглядає так:
 • підготовка;
 • психологічний настрій;
 • змістовна діяльність;
 • заключний етап;
 • перспективне проектування.
 • Технологія виховання - це Поняття, особливості, нові методики, мети і завдання
  У сучасному світі виховання відіграє важливу роль. Педагог повинен вміти не тільки цікаво подавати навчальний матеріал, але і при цьому виховувати успішних громадян своєї країни. Зараз у світі айфонів і комп'ютерних ігор складно залучити школярів у навчальний процес. Тому розробка і впровадження цих технологій принесе користь не тільки зараз, але і в майбутньому. Нові покоління вчителів будуть їх удосконалювати. Далі розглянемо основні технології виховання.

  Здоровьесберегающая технологія

  Технологія виховання - це Поняття, особливості, нові методики, мети і завдання
  Її основна мета полягає в тому, щоб зберегти психічне і фізичне здоров'я дитини. Такі технології дуже необхідні в освітніх установах. Вона, в свою чергу, включає:
 • Медико-гігієнічні технології — з їхньою допомогою контролюють і забезпечують належні гігієнічні умови на території школи. Щеплення учням повинні робити в медичному кабінеті. Також тут повинні психологи проводити консультації. Крім того, всі бажаючі можуть звернутися за невідкладною медичною допомогою у випадку травм і падінь. Також медичний кабінет організовує різні методичні заходи, на яких повідомляють учнів, як правильно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм.
 • Технології фізичного виховання. Вони спрямовані на фізичний розвиток тих, хто займається спортом і фізкультурою. Тут тренуються швидкість, витривалість, гнучкість, сила, а також загартовується організм в цілому.
 • Екологічні технології збереження здоров'я. Мета їх полягає в облаштуванні пришкільної території, де ростуть різні дерева і кущі. Також мається на увазі озеленення класу квітами на підвіконнях і створення живих куточків.
 • Технології, спрямовані на забезпечення безпеки життєдіяльності. В курсі "Основи здоров'я" детально розповідають, як школярам зберігати своє життя та як уникати небажаних ситуацій (в першу чергу на дорогах).
 • Сучасні технології виховання - це настільки різноманітні засоби, що не обмежуються тільки здоров'ям. Тому досвідчені педагоги виділяють ще технології проектного навчання. Тут учні самостійно здобувають всі необхідні для себе знання. Вони тут розвивають комунікативні вміння. Все навчання проходить у формі гри. Діти збирають інформацію, що цікавить їх, а потім захищають свій проект.

  Особистісно орієнтована технологія

  Технологія виховання - це Поняття, особливості, нові методики, мети і завдання
  Вона створює найбільш сприятливі умови для розвитку особистості учня. Тут також виділяється кілька суміжних подтехнологий:
 • Гуманно-особистісний аспект — проповідується ідея всебічного поваги і любові до дитини. Вона спрямована на підтримку особистості учня.
 • Технології виховання дітей через співпрацю реалізують такі важливі завдання, як рівність і партнерство у відносинах педагога і учня. Учитель і учень спільно вибирають цілі, а потім поетапно реалізують їх.
 • У технології вільного виховання дитині надається право вільного вибору.
 • Технологія педагогіки співробітництва

  Вона може бути як освітньої, так і виховної. Це особлива проникаюча методика, де зібралися ідеї практично всіх педагогічних технологій. Її головні цілі виглядають так:

 • Навчання та виховання повинні працювати в комплексі, оскільки якщо працювати тільки над навчанням або тільки над вихованням, то результату не буде.
 • Гуманний підхід до дитини, де в центрі уваги повинен бути сам учень, а не предмет і вчитель, який його викладає.
 • Педагогіка вимог замінюється педагогікою відносин.
 • Ось головні концептуальні положення:
 • Необхідно придумати важку мету.
 • Індивідуальне і колективне виховання повинно бути взаємозалежно один з одним, а не йти нарізно.
 • Намагатися відродити національні культурні традиції та звичаї.
 • Всебічно розвивати творчі здібності дитини.
 • Особистість школяра повинна бути в центрі виховної системи.
 • Школа повинна надавати не тільки нові знання, але і належне виховання.
 • Інші технології

  Технологія виховання - це Поняття, особливості, нові методики, мети і завдання
  Як вже було зазначено на початку статті, технологій і методик виховання існує більше 70. Розглянемо найбільш популярні з них.
  Педагогічне спілкування — головний принцип полягає в тому, що потрібно приймати дитину такою, якою вона є. В цьому випадку обмежуються вимоги вчителя, а гідності дитини зберігаються. Педагогічне вирішення конфлікту — усунення суперечностей у відносинах між суб'єктами та пошук компромісного рішення. Пред'явлення педагогічного вимоги — прихована педагогічна позиція, пред'явлення норм культурного життя і проведення бесід, які розповідають про місцевих національних традиціях. Педагогічна оцінка поведінки і вчинків школярів — спрямована на формування розуміння соціальних норм і установок у суспільстві. Тут визнається незалежність і недоторканність будь-якої особистості.

  Як виховувати дітей, які ще не пішли в школу?

  Технологія виховання - це Поняття, особливості, нові методики, мети і завдання
  Щоб успішно виховати дітей, які тільки закінчують ходити в садок, необхідно ознайомитися з технологіями виховання дошкільнят. Тут маються на увазі ігрові педагогічні технології. Вони спрямовані на те, щоб за допомогою ігрової діяльності стимулювати потяг до навчання та нових знань. Основні моменти, які варто врахувати:
 • для дітей формується спеціальна ігрова задача, яку потрібно виконати за певний час;
 • все, чого діти навчаться, повинно відповідати правилам гри;
 • щоб перевести дидактичну задачу в ігрову, потрібно створити умови для змагання (поділити дітей на команди);
 • на завершення дидактичного завдання виводяться певні результати, які вийшли в ході гри.
 • У класифікації педагогічних ігор бувають такі напрямки: навчання, тренінги, розвиток, творчість, комунікабельність та інші корисні людські якості, які дошкільнята отримують в ході гри.
  Цікаво по темі
  Особливості обдарованих дітей
  Особливості обдарованих дітей
  «Моя дитина - геній!» - ці слова бажає вимовити велика частина батьків, «стурбованих» розумовим розвитком свого малюка. Але в чому ж дійсно
  Типові помилки сімейного виховання
  Типові помилки сімейного виховання
  Будь-який батько хоче бути хорошим батьком. Але що означає бути добрим? Чути схвалення з боку родичів, друзів і просто знайомих? Для сучасного
  Як правильно вибрати гувернантку
  Як правильно вибрати гувернантку
  Оголошень з пропозиціями послуг гувернантки можна зустріти чимало. Само собою зрозуміло, що не можна цілком довіряти словесним обіцянкам, потрібно
  Чому батьки не розуміють дітей
  Чому батьки не розуміють дітей
  Протистояння «батьки-діти» є класичним. Психологи переконують, що цього не уникнути нікому. Справа в тому, що відбувається зіткнення поглядів,
  Як виховувати гіперактивну дитину
  Як виховувати гіперактивну дитину
  Про проблеми дитячої гіперактивності чули багато батьків, але далеко не всі уявляють собі, що це таке. Виховання гіперактивної дитини має деякі
  Що повинена уміти дитина в 7 місяців: норми розвитку дитини, режим дня і ха ...
  Що повинена уміти дитина в 7 місяців: норми розвитку дитини, режим дня і ха ...
  Всього місяць тому ви святкували півріччя самого важливого людини в сім'ї, а через лічені тижні, він вже поводиться зовсім інакше: малюк починає