Все зі світу
моди
» » Фізичне виховання: поняття, визначення, характеристики та сутність

Фізичне виховання: поняття, визначення, характеристики та сутність

22-01-2019, 16:05
263
0
Поняття фізичного виховання зародилося ще в сивій давнині. Первісні люди, добуваючи собі їжу та дах, постійно перебували в русі і ставали все сильніше, швидше і витривалішими. Все це відбувалося тому, що день у день вони виконували одні й ті ж фізичні дії – вправи. Усвідомлення цього процесу членами племені і лягло в основу фізичного виховання. Пізніше люди прийшли до розуміння того, що чим раніше людина починав виконувати вправи, наприклад, в ранньому дитинстві, тим досконалішим ставало його тіло до зрілого віку. Організована форма фізичного виховання зародилася в Стародавній Греції. В часи античності молодь спеціально навчали вправам, спортивних і військових ігор, щоб вона ставала сильніше і витривалішими. У нашій статті розглянемо такі поняття, як фізична культура, спорт, фізичне виховання, підготовка і досконалість. Всі вони нерозривно пов'язані між собою і є частиною складного процесу гармонійного розвитку особистості людини.


Фізичне виховання: визначення, поняття, мета, завдання

Фізичне виховання: поняття, визначення, характеристики та сутність
Для гармонійного розвитку дитини необхідні три складові: фізичний розвиток, культурне і духовне. Щоб бути здоровим і спокійно сприймати будь-які потоки енергії, чоловік повинен бути сильним і витривалим. Без сумніву, всі три складові взаємопов'язані між собою і розвиток кожної з них повинно відбуватися рівномірно і не в збиток іншим. Але саме фізичне виховання є обов'язковою умовою всебічного розвитку особистості. Батьки допускають велику помилку, роблячи упор на естетичне, моральне і трудове виховання, але забуваючи про те, що саме в здоровому тілі формується здоровий дух. Отже, фізичне виховання – це процес навчання, який спрямований на те, щоб зберегти і зміцнити здоров'я в процесі рухової активності. Мета цього процесу полягає в оптимізації фізичних якостей та особистісної культури людини для реалізації закладеного в ній потенціалу, а також прищеплення здорового способу життя в цілому. Фізичне виховання починається з перших днів життя людини.


Завдання такого педагогічного процесу зводяться до наступного:
 • Зміцнення здоров'я, профілактика плоскостопості, загартовування, формування правильної постави.
 • Оволодіння технікою виконання елементарних спортивних вправ.
 • Розвиток рухових якостей (швидкості, гнучкості, спритності).
 • Прилучення до самостійного виконання фізичних вправ, щоденної ранкової зарядки, формування інтересу до спорту.
 • Розвиток координації (рівновага, точність і швидкість реагування на сигнали, орієнтування в просторі).
 • Формування знань з особистої гігієни, дотримання режиму дня, вплив рухової активності на стан здоров'я.
 • Виховання дисциплінованості, рішучості, сміливості при виконанні фізичних вправ.
 • У теорії до основним поняттям фізичного виховання відносяться:
 • Фізичний розвиток.
 • Фізична підготовка.
 • Фізична досконалість.
 • Спорт.
 • Останнє поняття слід розглядати окремо від фізкультури, яка спрямована на зміцнення фізичного здоров'я. Основне ж завдання спорту зводиться до досягнення максимальних результатів і отримання нагород.
  Розглянемо всі ці поняття системи фізичного виховання більш детально.

  Принципи фізичного виховання

  Фізичне виховання: поняття, визначення, характеристики та сутність
  В процесі досягнення поставленої мети більшість педагогів дотримується наступних загальних положень системи:
 • Гармонійний і всебічний розвиток особистості. Протягом свого життя людина повинна прагнути до того, щоб досягти гармонії. Причому як в духовному, так і у фізичному розвитку.
 • Розвиток зв'язку фізичного виховання з життєвою практикою. Цей принцип можна розглядати з двох аспектів. З одного боку, фізичне виховання спрямоване на те, щоб зробити людей більш розкутими у соціальному плані, а з іншого - воно покликане готувати кадри, які зможуть працювати з високою продуктивністю та відважно боронити свою Батьківщину.
 • Розвиток оздоровчої спрямованості фізичного виховання. При розробці системи вправ важливо забезпечити не тільки збереження здоров'я, але і його зміцнення. При плануванні тренувальних навантажень необхідно враховувати вік, стать і стан здоров'я людини, виконує вправи.
 • Перераховані вище загальні принципи спрямовані на створення сприятливих умов і можливостей для досягнення поставленої мети і завдань фізичного виховання. Для їх реалізації використовується цілий ряд ефективних методів і методик.

  Загальнопедагогічні та специфічні методи

  Для розвитку фізичних якостей та формування рухових навичок і прийомів застосовується цілий ряд засобів. Основні поняття методики фізичного виховання включають дві групи методів: специфічні і загальнопедагогічні. Щоб вирішити поставлені вище завдання, оптимально поєднувати способи і прийоми з першої і другої групи.
  До специфічних методів належать:
 • Суворого виконання регламентованих вправ. Цей метод передбачає обов'язкову організацію діяльності займаються людей. Всі виконувані ними дії регламентовані спеціально розробленою програмою, в якій враховується інтенсивність навантаження, передбачені інтервали відпочинку, порядок повторення вправ і т. д.
 • Ігровий. В основі цього методу лежить взаємодія між дітьми у процесі виконання ними фізичних вправ або під час спортивної гри. Він дозволяє розвивати такі якості, як спритність, ініціативність, швидкість орієнтування.
 • Змагальний. Це метод подібний грі. Він застосовується для того, щоб підвищити активність дітей, що займаються вправами. Змагання можуть бути контрольними, офіційними, командними.
 • До загальнопедагогічної групи належать:
 • Словесні методи. До цієї групи належать прийоми мовного впливу на що займаються.
 • Наочні. Методи цієї групи передбачають демонстрацію фізичних вправ перед виконують їх.
 • Фізична виховання як частина фізичної культури

  Протягом усього життя діяльність людини повинна бути спрямована на те, щоб фізично розвиватися, удосконалювати свою рухову активність, зміцнювати здоров'я і дотримуватися здорового способу життя. Усього цього можна досягти шляхом фізичного виховання, розвитку, підготовки і досконалості. Всі вищеназвані процеси являють собою частину фізкультури. Головна мета цієї галузі соціальної діяльності полягає у зміцненні здоров'я і розвиток психофізичних здібностей людини в процесі його рухової активності. Таким чином, поняття фізичної культури і фізичного виховання нерозривно пов'язані між собою.

  З самого народження людині притаманні такі якості, як сила, швидкість, витривалість, гнучкість, спритність. Щоб у цьому переконатися в цьому, досить подивитися на п'ятимісячного малюка, який легко підносить свою ногу до рота. Такої гнучкості можна тільки позаздрити. Але ж і елементарні вправи з дитиною мама починає виконувати практично з самого народження. Це і зарядка, і масаж, і застосування інших розвиваючих методик. Поняття фізичного виховання в теорії передбачає розвиток усіх людських якостей, закладених природою. Але оскільки цей процес педагогічний, то і характер він носить строго організований. Таким чином відбувається виховання фізичних якостей, які надані дитині від народження. Виконуючи передбачені програмою вправи, він стає більш витривалим, сильним, гнучким. У процесі такого виховання відбувається навчання дитини руховим навичкам і умінням, формування у нього потреби у заняттях фізкультурою.

  Фізичний розвиток

  Фізичне виховання: поняття, визначення, характеристики та сутність
  Протягом усього життя людини відбувається становлення, формування та зміни морфофункціональних властивостей його організму. Це і є фізичний розвиток. У кожної людини цей процес протікає по-різному під безпосереднім впливом вікових змін, генетичних факторів і умов зовнішнього середовища. Фізичний розвиток – це 1 поняття фізичного виховання. Воно супроводжується змінами показників трьох різних груп:
 • Розвиток статури. В цю групу входять наступні показники: маса та довжина тіла, постава, обсяги окремих частин тіла та їх форми.
 • Показники здоров'я. При оцінки фізичного розвитку людини враховуються зміни різних систем організму: нервової, серцево-судинної, опорно-рухової, нервової, травної та інших.
 • Розвиток фізичних якостей. Ця група включає показники сили, витривалості, швидкості. Як правило, до віку 25 років спостерігається їх інтенсивний ріст. Протягом наступних 20-25 років фізичний розвиток залишається на одному рівні. Після 50 років у міру старіння показники всіх трьох груп поступово погіршуються. У цей час може зменшуватися зростання, погіршується стан здоров'я, знижується м'язова маса.
 • Можна з упевненістю сказати, що поняття фізичного розвитку та фізичного виховання випливають одне з іншого. Їх слід застосовувати одночасно. Так, у процесі фізичного виховання відбувається безпосередній вплив на фізичний розвиток людини, його оптимізація та вдосконалення. Лише за допомогою регулярного виконання вправ можна домогтися поліпшення показників по всім трьом групам.

  Фізична підготовка

  Фізичне виховання: поняття, визначення, характеристики та сутність
  При регулярному виконанні вправ тіло людини фізично розвивається і вдосконалюється. Одночасно з цим відбувається формування його рухових умінь і навичок, підвищується працездатність, витривалість. В цьому і проявляється наступне поняття фізичного виховання. Фізична підготовка – це результат використання вправ, втілений в працездатності та оволодінні руховими вміннями, а також навичками. Підготовка як одне з понять фізичного виховання може бути загальною і спеціальною. Між ними є певні відмінності. Загальна фізична підготовка передбачає підвищення рівня фізичного розвитку і рухової активності для досягнення успіху в різних сферах діяльності. Іншими словами, людина розвивається фізично для того, щоб стати успішніше у всіх областях. Спеціальна підготовка спрямована на досягнення результатів у певній діяльності, конкретних видах спорту, професії. У цьому випадку до рухових здібностей людини можуть пред'являтися певні вимоги.

  Фізична досконалість

  Прагнення до ідеалу закладено в людині природою. На цьому і засноване наступне поняття виховання, фізична досконалість. Формування ідеалу фізичного розвитку і підготовленості відбувалося історично, у відповідності зі сформованими на певний момент часу вимогами життя. Для фізичної досконалості – поняття фізичного виховання, основними показниками є:
 • Міцне здоров'я. Цей критерій заснований на тому, що тільки фізично здорова людина зможе швидко адаптуватися до будь-яких, в тому числі і несприятливих умов життя, праці, побуту і т. д.
 • Розвинуте статура. Тіло фізично розвиненої людини повинно відповідати певним пропорцій. Особлива увага приділяється правильній поставі.
 • Висока працездатність (загальна і спеціальна).
 • Розвиток фізичних якостей.
 • Володіння загальними руховими навичками і вміннями, здатність швидко освоювати нові рухи.
 • Таким чином, фізично досконалий людина повинна бути всебічно і гармонійно розвиненим, бути здоровим, мати гарне тіло і володіти високою працездатністю.

  Спорт в житті людини

  Фізичне виховання: поняття, визначення, характеристики та сутність
  Наступне поняття фізичного виховання прийнято виносити за рамки фізкультури. Спорт – це змагання, спеціальна підготовка до них, прагнення до отримання високих результатів, досягнень і нагород. З одного боку, поняття фізкультури включає в себе деякі види спорту, пов'язані з рухом і виконання певних вправ. Але з іншого боку, всі виконувані дії мають на меті зміцнити здоров'я займається, а не досягти певних висот або отримати нагороду. Тому фізкультура і розглядається окремо від спорту. Поняття фізичного виховання серед застосовуваних у процесі навчання методів включає також і проведення змагань. Вони дозволяють порівнювати і зіставляти можливості людини. Спортивні змагання завжди суворо регламентуються. Вони містять умови виконання тих чи інших вправ та критерії оцінювання, спеціально розроблені для кожного конкретного виду спорту. Підготовка до змагань здійснюється у формі спеціальної спортивної тренування.

  Фізичне виховання дитини першого року життя

  Фізичне виховання: поняття, визначення, характеристики та сутність
  Свої перші рухи малюк робить ще в утробі матері. З появою на світ його рухова активність тільки посилюється. Одночасно з цим виявляються рефлекси: хапання, повзання, шагания. По мірі розвитку нервової та опорно-рухової системи дитина оволодіває своїм тілом. А щоб рухове розвиток відбувався у відповідності з віком необхідно створення умов для фізичного виховання малюка. А починається воно вже з перших днів життя малюка. Поняття фізичного виховання дітей 1 року життя включає наступні методи впливу на дитину:
 • Масаж. По відношенню до маленької дитини застосовуються такі прийоми впливу на його поверхню тіла як погладжування, розтирання, розминання, легке постукування, биття.
 • Фізичні вправи (гімнастика). При їх виконанні відбувається підготовка опорно-рухового апарату до подальших дій: хапання, кидання, повзання, ходьби, бігу.
 • Особливу увагу в процесі фізичного виховання немовляти приділяється масажу. Різні його види чинять на організм дитини певну фізіологічну дію. Наприклад, погладжування сприяє поліпшенню циркуляції крові, розширення судин, розслаблення. В результаті сон стає глибшим, а працездатність відновлюється швидше. Якщо у дитини немає протипоказань, починаючи з 1 місяця йому призначаються і фізичні вправи та масаж в комплексі. Характеристика поняття фізичне виховання передбачає регулярне виконання дій в процесі навчання. Це значить, що заняття з дитиною мають проводитися систематично, в один і той же час доби, бажано в ранкові години. Масаж потрібно виконувати перед фізичними вправами або чергуватися з ними. На другому і третьому році життя підключаються фізкультурні заняття – одна з форм його навчання і виховання. Вони спрямовані на активний розвиток рухових умінь, удосконалення основних рухів. Це повзання, катання та кидання м'яча, перешагивание через перешкоду, ігри з дорослими. Таким чином, вже з перших тижнів життя дитини необхідно приділяти достатньо часу зміцненню його тіла, розвитку рухів і психіки.

  Основні поняття теорії фізичного виховання дошкільників

  Фізичне виховання: поняття, визначення, характеристики та сутність
  Лазіння, біг і ходьба, які в ранньому віці тільки розвивалися, в садиковский період продовжують вдосконалюватися. Після 3 років дитина цілком може виконувати прості вправи з предметами в руках або ж займатися на тренажерах. Щоб він фізично розвивався, необхідно створювати всі умови для цього. У дошкільному віці дитині доступні вправи на координацію рухів, рівновагу. З ним можна грати в ігри, де потрібно кидати і ловити м'яч, метати легкі предмети. У цьому віці в комплекс вправ необхідно включити біг, стрибки на одній і двох ногах, через перешкоду або з невеликою ступені. Одним з основних понять теорії фізичного виховання є фізичний розвиток, для досягнення якого необхідно стимулювати потребу дитини у виконанні вправ. Тут важливу роль відіграє і приклад дорослого. Не потрібно забороняти дитині стрибати і бігати. У статті розглянуто поняття фізичної культури, спорту, фізичного виховання, які спрямовані на всебічний і гармонійний розвиток людини та вдосконалення його тіла. У процесі навчання підвищуються його фізичні можливості, працездатність, соціальна активність. Фізичним вихованням треба займатися з раннього дитинства, поступово збільшуючи навантаження і створюючи умови для освоєння нових навичок.
  Цікаво по темі
  Технологія виховання - це Поняття, особливості, нові методики, мети і завда ...
  Технологія виховання - це Поняття, особливості, нові методики, мети і завда ...
  Технологія виховання — це спеціальна система методів, процедур і прийомів виховної діяльності, де педагоги відточують свою майстерність. Таким
  Пілатес - вправи для початківців (відео)
  Пілатес - вправи для початківців (відео)
  Пілатес для початківців Пілатес - це комплекс фізичних вправ, спрямованих на розвиток гнучкості, витривалості, сили конкретної групи м'язів.
  Гімнастика для немовлят
  Гімнастика для немовлят
  Розвиток дитини залежить не тільки від правильного харчування та батьківської турботи, але і від фізичних занять, що відповідають віку маляти.
  Особливості обдарованих дітей
  Особливості обдарованих дітей
  «Моя дитина - геній!» - ці слова бажає вимовити велика частина батьків, «стурбованих» розумовим розвитком свого малюка. Але в чому ж дійсно
  Типові помилки сімейного виховання
  Типові помилки сімейного виховання
  Будь-який батько хоче бути хорошим батьком. Але що означає бути добрим? Чути схвалення з боку родичів, друзів і просто знайомих? Для сучасного
  Що повинена уміти дитина в 7 місяців: норми розвитку дитини, режим дня і ха ...
  Що повинена уміти дитина в 7 місяців: норми розвитку дитини, режим дня і ха ...
  Всього місяць тому ви святкували півріччя самого важливого людини в сім'ї, а через лічені тижні, він вже поводиться зовсім інакше: малюк починає